God ledelse og hele mennesker

- skaber resultater

Ledelsessparring

25 års ledelseserfaring fra både det offentlige og det private erhvervsliv har givet en masse erfaring, som andre kan profitere af.

Hvordan sikrer man målene i en virksomhed? Og at alle koordineret render i samme retning for at nå dem alt imens man har et godt arbejdsmiljø?

Ledelsesrollen er ofte både kompliceret og til tider ensom. Der kræves og forventes så meget.

Medarbejderne er det vigtigste aktiv. Siger vi. Men handler vi derefter? 

Mange ledere er vokset ind i ledelsesrollen, men den nødvendige (efter)uddannelse er ikke nødvendigvis fulgt med. Jeg bidrager til at indhente det forsømte, skærpe alle i ledelsesrollen og sikre fælles fodslaw.

Desuden sparring til at håndtere de svære situation med ”komplicerede”, men måske dygtige medarbejdere. Eller medarbejdere der rammes af sygdom som kræft eller stress, som nogle af de mest udprægede og også udfordrende. For hvordan skal man egentlig reagere som virksomhed og ledelse?

Sammen skaber vi et billede af lederens udfordringer og skaber et billede af organisationer og dens medlemmer. Stærke og svage sider, muligheder, udfordring. Og laver en handlingsplan her ud fra, som vi sammen følger til dørs.

Alle ledere har behov for en fortrolig og professionel sparringspartner, da det oftest er ensom på toppen i direktionen. En sparringspartner, som ser tingene fra et andet perspektiv. Den sparringspartner er jeg.

Måske burde tingene dybere og I har behov for individuel ledelsesrådgivning der skaber bevidsthed over egen ledelsesstil? Bevidstheden er vigtig i forhold til kommunikationen og relationen til medarbejderne.

Kører ledelseshjulet ikke helt som forventet/ønsket, kan det skyldes mange ting, så som: Stress i organisationen, uklare rollefordelinger, manglende motivation ibland medarbejdere, uklar og dårlig kommunikation, manglende forståelse for hinanden osv. Emner som vi kan tage fat i og få skabt balance i.

En lille investering, som vil smitte positivt af på både temperaturen i organisationen og ikke mindst på bundlinjen!