Jeg bidrager med mange års erfaring

på området i krydsfeltet ledelse og IT-kompetence.

Forretningsudvikling

Ofte kan det være en svær øvelse af lave driftsstyring i virksomheden samtidig med at der er fokus på forretningsudvikling. Men det er en vigtig opgave for at sikre virksomhedens konstante fremdrift.

Er du i tvivl om du din plan for forretningsudvikling er den korrekte, eller om en anden plan vil kunne bidrage til en bedre udvikling for fremtiden, sparrer jeg gerne på dette. Jeg udfordrer jer på jeres planer og sammenholder det med jeres værdier og visioner. Tingene skal hænge sammen, men skal også udvikles.

Forretningsudvikling kan være mange forskellige ting. Indføre robotteknologier, indtræde på nye markeder, lave samhandel, lave shared services, sælge dele af virksomheden fra for at opkøbe noget nyt osv. Jeg har været sparringspartner på stort set alle områder.